Procedury naprawcze

Po wykonaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody może pojawić się konieczność wdrożenia procedur naprawczych
  • Płukanie i dezynfekcja układu – jednorazowe oczyszczenie układu wodnego sprzętu medycznego lub instalacji wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnych preparatów dezynfekujących.
  • Montaż instalacji uzdatniania wody – po wykonaniu badań fizykochemicznych wody określamy wartości parametrów nie mieszczących się w normie i dokonujemy montażu instalacji uzdatniania, dzięki czemu usunięte zostaną niepożądane związki i pierwiastki
  • Montaż instalacji dezynfekcji wody – w przypadku stwierdzenia obecności bakterii w wodzie wskazane jest płukanie układu i montaż odpowiednich urządzeń oczyszczających wodę z drobnoustrojów
Jeśli chcielibyście skorzystać Państwo z takich możliwości, to zapraszamy do kontaktu poprzez jeden z poniższych formularzy:
Formularz dla gabinetów stomatologicznych i placówek medycznych

Dane firmy

Dane kontaktowe

Formularz dla Klienta Indywidualnego

Dane kontaktowe

Miejsce wykonania badania (jeśli inne niż dane podane powyżej)