Dla stomatologów

Ważne jest, aby poziom higieny w gabinetach stomatologicznych spełniał najwyższe standardy jakości

Oto powody, dla których warto wdrożyć w swoim gabinecie program regularnego monitorowania jakości higieny:

 

 • rosnące wymagania ze strony Organów Inspekcji Sanitarnej dotyczące jakości wody stosowanej przy zabiegach stomatologicznych, szczególnie do zabiegów z naruszeniem tkanek
 • częste stwierdzanie nieprawidłowości podczas okresowych kontroli przeprowadzanych przez PPIS spowodowane niestosowaniem odpowiednich procedur monitorowania jakości wody w leczeniu stomatologicznym zgodnie z normą PN-EN ISO16954
 • ograniczenie częstotliwości powikłań u pacjentów oraz ilości roszczeń z powodu niepowodzenia zabiegu poprzez stały monitoring poziomu higieny
 • wzrost o ponad 80% zaufania wśród pacjentów do placówek służby zdrowia monitorujących poziom higieny, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań
 • podwyższona w stosunku do ubiegłego wieku podatność pacjentów na zakażenie drobnoustrojami
 • pojawiające się awarie sprzętu stomatologicznego, spowodowane złym stanem fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody tłoczonej do przewodów, będące niestosowaniem się do zaleceń producenta
 • rosnące oczekiwania pacjentów dotyczące jakości i standardów panujących w placówkach medycznych i chęć leczenia się w prestiżowych gabinetach

Laboratoria Badawcze AQUATEST oferują pakiety abonamentowe, dzięki którym wyżej wymienione powody przestaną odwracać Państwa uwagę od codziennej pracy.

Współpraca w ramach abonamentu zapewnia:

 

 • spełnienie wymagań Organów Inspekcji Sanitarnej dotyczących monitorowania jakości przeprowadzanych zabiegów zgodnie z normą PN-EN ISO16954
 • wsparcie specjalisty ds. systemu zarządzania jakością wykonywanych badań i przeglądów
 • prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z zaleceniami Organów Inspekcji Sanitarnej w celu uniknięcia nieprawidłowości podczas okresowych kontroli
 • zminimalizowanie ryzyka awarii sprzętu stomatologicznego poprzez regularny monitoring jakości zalecany przez producentów urządzeń
 • uniknięcie ryzyka poniesienia odpowiedzialności zawodowej w przypadku zakażeń pacjentów, u których przeprowadzane są zabiegi z naruszeniem tkanek
 • międzynarodowy certyfikat AQUATEST zaświadczający o najwyższym poziomie higieny zabiegów medycznych podnosi prestiż placówki służby zdrowia

Proponujemy skorzystanie z jednego z trzech poniższych abonamentów o zróżnicowanym zakresie usług:

MedComfort

STANDARD
150 zł
 • Badanie mikrobiologiczne wody
 • Badanie mikrobiologiczne powietrza
 • Badanie mikrobiologiczne powierzchni zabiegowych
 • Przegląd systemu wentylacji
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Wsparcie specjalisty ds. systemu zarządzania jakością
 • Wykonywanych badań i przeglądów
 • Badanie mikrobiologiczne autoklawu – sporal A
Zamów

MedComfort

PLUS
200 zł
 • Badanie mikrobiologiczne wody
 • Badanie mikrobiologiczne powietrza
 • Badanie mikrobiologiczne powierzchni zabiegowych
 • Przegląd systemu wentylacji
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Wsparcie specjalisty ds. systemu zarządzania jakością
 • Wykonywanych badań i przeglądów
 • Badanie mikrobiologiczne autoklawu – sporal A
Zamów

MedComfort

PREMIUM
250 zł
 • Badanie mikrobiologiczne wody
 • Badanie mikrobiologiczne powietrza
 • Badanie mikrobiologiczne powierzchni zabiegowych
 • Przegląd systemu wentylacji
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Wsparcie specjalisty ds. systemu zarządzania jakością
 • Wykonywanych badań i przeglądów
 • Badanie mikrobiologiczne autoklawu – sporal A
Zamów

Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub za pośrednictwem
poniższego formularza:

Dane firmy

Dane kontaktowe